Algemene voorwaarden EIR

Vervoerders zullen enkel geholpen kunnen worden wanneer zij zich kunnen behelpen in de volgende talen: Nederlands, Engels, Frans.

Kunnen de chauffeurs dit niet, dan kunnen wij ze helaas niet helpen. En bestaat de kans dat de chauffeur geweigerd wordt op ons depot.

1. Voor uitgaande lading: Ontvanger van deze E.I.R. Verklaart hiermede de lading te hebben geïnspecteerd en in goede vorm ontvangen te hebben, met uitzondering van bovenvermelde opmerkingen.


2. Voor inkomende lading: Ontvanger van deze E.I.R. aanvaardt dat op het ogenblik van de overdracht enkel een algemene en oppervlakkige inspectie van de lading plaatsvindt. In geval van herstellingswerken zal er op een later tijdstip een gedetailleerd herstelbestek worden overgemaakt met de aangetroffen beschadigingen en slijtage.


3.Voor inkomende lading: In geval van strijdigheden tussen deze E.I.R. en het herstelbestek zoals omschreven in artikel 2 van dit document zal het herstelbestek altijd primeren op de E.I.R. voor wat betreft het vaststellen van beschadigingen en slijtage.


4. De vervoerder heeft de verplichting om voor aanvang van het vervoer te verifiëren of de lading werd vastgezet in overeenstemming met de technische vereisten eigen aan het voertuig en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.


5. Het in ontvangst nemen van deze E.I.R houdt expliciet in dat de ontvanger akkoord gaat met de bemerkingen die vermeld staan op deze E.I.R. Indien de ontvanger van dit document niet akkoord gaat met de bemerkingen, dient hij dit onmiddellijk te melden bij checkpoint.

Momenteel zijn er valse mails en aanbiedingen in omloop.

Deze worden verzonden via: infos.antwerpcontainercompany@gmail.com

 

 

Wij hanteren NOOIT gmail accounts.

Wanneer u merkt dat u gecontacteerd word, gelieve direct ons te contacteren.

Dit zal sluiten in 15 seconden